กองคลัง ม.สวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานการเงินและบัญชี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานการเงินและบัญชี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานการเงินและบัญชี โดย นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับระบบงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นคณะศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับบุคลากรกองคลังที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงานการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองคลัง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

คุณกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ The Library Cafe ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองคลัง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คุณกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาการแบ่งสายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ The Library Cafe ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กองคลัง ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการแบ่งสายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2565

1 2 8