กองคลัง ม.สวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานการเงินและบัญชี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานการเงินและบัญชี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานการเงินและบัญชี โดย นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับระบบงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นคณะศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับบุคลากรกองคลังที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงานการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต